ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM W PROCESIE ZMIAN

Konflikt oraz zmiana są nieodłącznie wpisane w nasze życie – prywatne i zawodowe. Budzą często napięcie, opór i negatywne emocje ale jednocześnie mają w sobie duży potencjał i odpowiednio wykorzystane – stają się wartościowym doświadczeniem.

Umiejętne rozwiązywane konfliktów i świadome wprowadzanie zmian, z uwzględnieniem mechanizmów psychologicznych to umiejętności, które pozwalają liderom sprawnie działać, także w trudnych sytuacjach.

Ogólny model sytuacji konfliktowej:

 • Definicja i zasady konfliktu
 • Przyczyny, rodzaje i źródła konfliktu
 • Cechy oraz struktura sytuacji konfliktowej
 • Rola lidera w sytuacji konfliktowej – jak pomóc swoim ludziom przejść przez ten trudny proces

Rola lidera w przewodzeniu zmianom:

 • Test – Style reakcji na konflikt (H.L. Tosi, J.R. Rizzo, S.J. Carroll)
 • Typy osobowości (wg Junga) a postrzeganie konfliktu
 • Dopasowanie własnego sposobu myślenia do zmian
 • Kierowanie zmianami osobistymi
 • Indywidualne style zarządzania związane ze zmianą

Etapy oraz dynamika rozwoju sytuacji konfliktowej:

 • Konflikt pomiędzy pojedynczymi osobami, a konflikt zespołowy
 • Reguły kryzysu grupowego
 • Sposoby ujawniania rzeczywistych intencji skonfliktowanych stron oraz wspólne wypracowanie rozwiązań
 • Interwencja w sytuacjach konfliktowych – kiedy i jak wkraczać
 • Konflikt jako sytuacja rozwojowa
 • Kierowanie energią konfliktu do współpracy
 • Rola odmiennych wartości w strukturze konfliktu

Rola negocjatora lub mediatora w sytuacji konfliktowej:

 • Zasady i reguły negocjacji – poszukiwanie wspólnego „Tak”
 • Mechanizmy najczęściej pojawiających się konfliktów – jak zapobiegać w przyszłości sytuacjom kryzysowym

Umiejętność diagnozowania potencjału organizacji w procesie zmian:

 • Określenie roli i znaczenia zmian
 • Dostrojenie zmian do otoczenia zewnętrznego
 • Określenie precyzyjnego programu zmian

Opór wobec zmian i radzenie sobie z oporem:

 • Przewidywanie oporu wobec zmian
 • Nazywanie i analiza czynników powodujących opór
 • Techniki przezwyciężania oporu