EFEKTYWNA ORGANIZACJA PRACY

Szkolenie to jest odpowiedzią na najczęściej występujący wśród pracowników problem – brak czasu. Każdy z nas stara się dobrze zorganizować swoją pracę i jak najlepiej wykorzystać czas pracy.

W ćwiczeniach, które stanowią podstawę tego szkolenia, pomagamy uczestnikom zidentyfikować pożeracze czasu i określić optymalny sposób rozłożenia pracy. Zwracamy również uwagę na sposoby radzenia sobie ze stresem, który często przeszkadza nam w efektywnej pracy.

Typowe problemy z czasem:

 • Moje nastawienie do czasu
 • Złodzieje czasu
 • Metody usprawniania pracy

Różnicowanie rzeczy ważnych i pilnych:

 • Ustalanie priorytetów działań
 • Harmonogramy

Organizacja pracy czyli moje metody komunikacji w pracy

 • Mój indywidualny styl słuchania
 • Znaczenie „ukrytego języka” – jak można zwiększyć wpływy używając gestów, póz i głosu
 • Narzędzia aktywnego słuchania – w jaki sposób dać do zrozumienia rozmówcy, że jest słuchany i rozumiany po to, by powiedział nam to, na czym nam najbardziej zależy
 • Bariery komunikacyjne
 • Techniki zadawania pytań
 • Konstruktywne techniki komunikacji interpersonalnej w trudnych sytuacjach, budowanie optymalnej relacji z drugą stroną

Zachowanie postawy asertywnej w życiu zawodowym:

 • Istota asertywności
 • Asertywność w miejscu pracy
 • Asertywność metodą budowania porozumienia i reagowania na konflikt
 • Jak nie dać się sprowokować
 • Sposoby na „wrzutki”, manipulację czy agresywną krytykę
 • Komunikat Ja i technika FUO

Skuteczne określanie i monitoring zadań:

 • Jak ustalić cel, aby mógł być on efektywnie realizowany
 • SMART

Planowanie dnia/tygodnia/miesiąca – dlaczego większość z nas wie, że powinna to robić ale mało kto to robi…

 • Zasada Eisenhowera
 • Metody Coveya
 • Rozkład dnia
  – Trzeba zrobić dziś
  – Powinno się zrobić dziś
  – Można zrobić dziś
 • Terminarz roczny – praca z kalendarzem
 • Zasada Pareto
 • Wykres Gantta
 • Sztuka odmawiania, czyli kiedy i czego warto odmawiać

Fazy rozwoju stresu oraz skutki zbyt niskiego, nadmiernego i optymalnego poziomu stresu – jak je kontrolować:

 • Rozpoznawanie przyczyn stresu indywidualnego i przyczyn stresu w firmie
 • Stres jako reakcja organizmu na wymagania
 • Stres jako sytuacja trudna
 • Proste techniki radzenia sobie ze stresem i obniżające poziom napięcia