WARSZTAT ASERTYWNOŚCI

Celem szkolenia jest wypracowanie przez uczestników umiejętności asertywnego, a więc efektywnego funkcjonowania w trudnych często wręcz kryzysowych sytuacjach. Opanowanie sztuki obrony własnych praw i umiejętność budowania długotrwałych satysfakcjonujących relacji interpersonalnych, pozwolą uczestnikom żyć w zgodzie ze sobą oraz innymi niezależnie od sytuacji.

Co to jest asertywność?

 • Postawa asertywna
 • Korzyści z wdrożenia jej w życie
 • Monolog wewnętrzny pomiędzy wolnością i odpowiedzialnością – chcę czy muszę?

Asertywność jako zdolność egzekwowania własnych praw i szanowania praw innych – czyli jeżeli nie ustanowisz granicy własnego terytorium, inni zrobią to za Ciebie:

 • Prawa asertywności – budowanie zdrowych granic
 • Dlaczego warto być asertywnym?
 • Asertywność jakoś świadomy wybór zachowania
 • Dlaczego asertywność jest taka trudne?
 • Psychotest- mapa asertywności

Asertywny język ciała i umysłu:

 • Komunikat JA – klucz długofalowego porozumienia
 • Sztuka skutecznego odmawiania bez poczucia winy
 • Ćwiczenie postawy i głosu
 • Reakcja na werbalna agresję
 • Przekonujący język ciała – ćwiczenie postawy, głosu, gestów i mimiki

Praktyczne stosowanie technik asertywnych:

 • Zdarta płyta
 • Metoda 4 kroków
 • Technika FUO
 • Odroczenie asertywne
 • Demaskowanie iluzji
 • Zasłona dymna

Kiedy uległość przeradza się w agresje? – radzenie sobie z poczuciem winy i krzywdy:

 • Trening wyrażania złości i uczuć negatywnych
 • Sztuka wyrażania osobistych przekonań i opinii
 • Asertywna postawa wobec odmiennych poglądów

Zasady formułowania skutecznych komunikatów zwrotnych:

 • Trening wyrażania uczuć pozytywnych
 • Trening konstruktywnego krytykowania
 • Trudności emocjonalne związane z przyjmowaniem pochwał oraz zarzutów

Cztery rodzaje sytuacji związanych z oceną – jak zachować się asertywnie?

 • Słuszna i niesłuszna krytyka
 • Pochwała z którą się zgadzam, bądź nie zgadzam

Asertywna postawa wobec samego siebie:

 • Jak nie zgubić siebie w pędzie życia?
 • Jak pielęgnować w sobie empatię?
 • Jak realizować to czego pragniemy?

Asertywność wobec:

 • Autorytetów
 • Osób starszych i dzieci
 • Osób stojących wyżej lub niżej w hierarchii
 • Klientów