SKUTECZNA ROZMOWA OCENIAJĄCA

W praktyce, rozmowy oceniające, częściej budzą negatywne emocje niż entuzjazm i łatwiej spotkać pracowników zawiedzionych przebiegiem rozmowy oceniającej niż takich, dla których była ona motywująca. Źle przeprowadzona rozmowa oceniająca jest poważną porażką zarówno menedżera, jak i pracownika. Aby temu zapobiegać należy rozwijać konkretne i praktyczne umiejętności z zakresu.

Ocena pracownika jako narzędzie zarządzania zespołem:

 • Cel rozmowy oceniającej a cele firmy
 • Kiedy, kogo, jak i dlaczego należy oceniać
 • Narzędzia oceny
 • Dopasowanie procesu do różnych poziomów kompetencji zawodowych pracowników
 • Autorytet formalny i nieformalny kierownika

Negatywne nastawienie do rozmów oceniających:

 • Jak przełamać opór u pracownika jak i u kierownika
 • Korzyści z ocen dla pracownika, zespołu, kierownika, firmy
 • Komunikacja wewnętrzna jako narzędzie wsparcia procesu ocen
 • Jak wykorzystać proces oceny do pozytywnego motywowania pracowników

Przygotowanie do rozmowy oceniającej:

 • Działania poprzedzające ocenę po stronie kierownika i pracownika
 • Dopasowanie skal mierzenia kompetencji pracownika do rodzaju oceny i specyfiki firmy
 • Karta oceny jak narzędzie wspierające proces
 • Warunki sprzyjające rozmowie a bariery komunikacyjne
 • Czasoprzestrzeń oceny – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

Profesjonalna i skuteczna informacja zwrotna:

 • Techniki udzielania informacji zwrotnych
 • Aktywne słuchanie i zadawanie pytań
 • Złote zasady udzielania informacji zwrotnych
 • Co mówić a co przemilczeć

Przebieg rozmowy oceniającej:

 • Schemat przebiegu profesjonalnej rozmowy oceniającej
 • Kiedy dialog, kiedy monolog
 • Słowa zakazane i słowa klucze
 • Zgodność słów i okazywanych emocji przez kierownika
 • Budowanie partnerskich relacji
 • Techniki przekazywania trudnych informacji
 • Działania kierownika i pracownika po zakończonej ocenie

Wyznaczanie celów, zadań oraz działań rozwojowych dla pracownika:

 • Cele rozwojowe a biznesowe
 • Zasady prawidłowego określania celów i zadań
 • Luka kompetencyjna
 • Planowanie działań rozwojowych dla pracownika

Trudne sytuacje w trakcie rozmowy oceniającej:

 • Rozpoznanie manipulacji w zachowaniu pracownika
 • Techniki radzenia sobie z reakcjami pracownika – atak, agresja, obojętność, niekończąca się dyskusja
 • Znacząca różnica pomiędzy oceną pracownika i kierownika
 • Najczęściej popełniane błędy podczas oceny