SPRZEDAŻ – SENS ISTNIENIA FIRMY

Sprzedaż – sens istnienia:

 • Firmy Rynek na którym działa Firma i rodzaje klientów
 • Określenie potencjalnych potrzeb klientów
 • Style sprzedaży: agresywny, uległy, partnerski
 • Kwestia opłacalności – klient „jednorazowy” a klient stały (lojalny)

Efektywna komunikacja z klientem:

 • Jedno i dwustronna komunikacja – wady, zalety, konsekwencje
 • Korzystanie z poziomów komunikacji
 • Rodzaje pytań: otwarte, zamknięte, sugerujące, zanurzone
 • Najczęstsze bariery komunikacyjne i ich omijanie
 • Umiejętne korzystanie z możliwości komunikacji pozawerbalnej

Przygotowywanie sprzedaży:

 • Wyznaczanie indywidualnych celów
 • Znajomość etapów procesu sprzedaży
 • Zbieranie informacji, przygotowanie danych i pytań
 • Planowanie działań, strona techniczna i dokumentowanie

Przebieg procesu sprzedaży:

 • Przywitanie i nawiązanie kontaktu
 • Badanie potrzeb i ewentualnych problemów klienta
 • Przedstawienie oferty – argumentacja oparta na „języku korzyści”
 • Odpowiedzi na pytania, zastrzeżenia, wątpliwości i obiekcje
 • Wykrywanie sygnałów gotowości do kupna
 • Metody zamykania procesu sprzedaży i finalizacja procesu

Budowanie pozytywnego wizerunku:

 • Doradcy Klienta Umiejętność budowania pozytywnego pierwszego wrażenia
 • Kontrolowanie przebiegu rozmowy
 • Budowanie partnerskich relacji z klientem oraz zasady wywierania wpływu

Podstawy negocjacji handlowych:

 • Style negocjacyjne, negocjacje twarde, miękkie, rzeczowe
 • Przygotowanie do negocjacji
 • Etapy przebiegu negocjacji i pułapki negocjacyjne
 • Zasady korzystnego ustępowania
 • Targowanie się – problem ceny w negocjacjach
 • Manipulacje i „chwyty” negocjacyjne

Sytuacje trudne:

 • Radzenie sobie z tremą i stresem
 • Niezręczności i gafy
 • Trudni odbiorcy – jak z nimi rozmawiać i czego unikać