SKUTECZNE NEGOCJACJE

Człowiek negocjuje od urodzenia. Codzienne negocjacje z rodzicami, rówieśnikami i nauczycielami z czasem ewoluują w negocjacje z klientami, współpracownikami, podwładnymi oraz przełożonymi. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje negocjacje prowadzone przez handlowców, menedżerów i biznesmenów w myśl zasady „w biznesie nie otrzymujesz tyle ile Ci się należy, otrzymujesz tyle, ile wynegocjujesz”. Dzięki praktycznym ćwiczeniom oraz wykładowi porządkującemu wiedzę, uczestnicy poznają skuteczne strategie i taktyki negocjacyjne.

Konflikt – negatyw czy wstęp do porozumienia

Style negocjacji:

 • Negocjacje problemowe
 • Styl: kooperacyjny (miękki), rywalizacyjny (twardy), rzeczowy (zasadniczy)
 • Dobór stylu adekwatny do siły drugiej strony

Etapy negocjacji – praca warsztatowa na konkretnych przykładach:

 • Przygotowanie w biurze i w terenie
 • Pierwszy kontakt, budowanie wzajemnych relacji z partnerem
 • Faza konfrontacji – po co tu jesteśmy
 • Faza szukania rozwiązań, kompromisów i ustaleń
 • Podsumowanie – kontrola efektywności negocjacji i praktycznej realizacji porozumienia

Samopoznanie:

 • Moja BATNA – najlepsza alternatywa negocjowanego porozumienia
 • Postawa idealnego negocjatora
 • Diagnoza moich mocnych stron i obszarów do poprawy

Taktyki i triki negocjacyjne:

 • Techniki wywierania wpływu w procesie negocjowania
 • Negocjowanie to gra – reguły i zasady (co jest dozwolone, a co już jest nieuczciwością)
 • Omówienie kilkunastu taktyk negocjacyjnych – kiedy, jak, po co stosować

Identyfikacja nieuczciwych taktyk negocjacyjnych i podstawowe strategie przeciwdziałania im:

 • Reagowanie na niekonwencjonalne zachowania negocjacyjne
 • Nieuczciwe wykorzystanie: czasu, otoczenia i zasad
 • Niebezpieczne narzędzia i manipulacyjne „taktyki”

Komunikacja interpersonalna w negocjacjach w biznesie – podstawowe narzędzia budowania wpływu:

 • Nawiązywanie pierwszego kontaktu z klientem
 • Znaczenie „ukrytego języka” – jak można zwiększyć wpływy używając aranżacji przestrzeni, gestów, póz itp.
 • Narzędzia aktywnego słuchania – w jaki sposób dać do zrozumienia rozmówcy, że jest słuchany i rozumiany po to, by powiedział nam to, na czym nam najbardziej zależy
 • Umiejętność zadawanie pytań i parafraza

Techniki wpływu w trudnych sytuacjach negocjacyjnych, budowanie równorzędnej, partnerskiej relacji z drugą stroną:

 • Identyfikacja stanowiska i interesów (korzyści)
 • Dopasowanie stylu wypowiedzi do systemu poznawczego rozmówcy
 • Techniki radzenia sobie z obiekcjami i przełamywania impasu w negocjacjach
 • Negocjowanie reguł gry

Znaczenie asertywności w negocjacjach – umocnienie postawy uczestników i kreowanie nowych zachowań w trudnych sytuacjach negocjacyjnych:

 • Wyrażanie własnych opinii i radzenie sobie z krytyką
 • Reagowanie na aluzje i niespodziewany atak
 • Wyrażanie pozytywnych uczuć