COACHING MENEDŻERSKI

Menedżerowie nie mają dziś łatwego zadania. Muszą nieustannie podwyższać swoje kompetencje nie tylko w dziedzinie w której się specjalizują, lecz także w obszarze zarządzania ludźmi. Istnieje wiele dróg rozwoju zawodowego i zwiększania efektywności wykonywanych obowiązków. Jednak metodą, która w ostatnich latach zdobyła ogromną popularność jest coaching.

Coaching menedżerski można zdefiniować jako proces rozwoju potencjału zawodowego i wiedzę na ten właśnie temat będziemy pogłębiać na tym szkoleniu.

Wstęp do coachingu:

 • Rodzaje coachingu – czym jest coaching rozwojowy?
 • Trening, terapia, mentoring, doradztwo, consulting i coaching – różnice
 • Kluczowe założenia dotyczące coachingu
 • Primum non nocere, czyli o bardzo delikatnej roli coacha
 • tym, co najtrudniejsze, czyli jakie cechy właściwie powinien posiadać dobry coach

Dwa modele pracy z klientem biznesowym – początek współpracy:

 • Coach pracujący wewnątrz swojej organizacji i coach niezależny – cienie i blaski
 • Zadania coacha pracującego w strukturach firmy
 • Zadania coacha niezależnego
 • Pierwsza rozmowa z klientem – co ustalamy?
 • Każdy casting ma dwa końce, czyli o tym, że nie tylko klient wybiera coacha, ale także coach wybiera klienta

Struktura pracy z klientem:

 • Przebieg procesu coachingowego – podział na sesje, wyznaczenie celu i kontrakt, cykliczność spotkań, długość spotkań, zadania domowe, podsumowanie procesu
 • Trudności związane z warunkami stawianymi przez klientów – potrzeba elastyczności i wyznaczania granic

Ustalenie celu:

 • Co ludzie nazywają celami? Czyli o tym, że cele głoszone przez klienta bardzo rzadko są nimi naprawdę
 • Kryteria oceny celów
 • Cele długo – i średniofalowe, cele krótkoterminowe
 • Dlaczego klient podczas procesu coachingowego pracuje zarówno z celami doraźnymi, jak i długofalowymi?
 • Konsekwencje pracy bez celów długofalowych
 • Gdy klient nagle pragnie zmienić cel

Poziomy neurologiczne Roberta Diltsa:

 • Dlaczego znajomość poziomów Diltsa jest kluczowa dla pracy coacha?
 • Diagnoza tego miejsca, w którym klient chce dokonać zmiany z perspektywy poziomów neurologicznych
 • Swobodna rozmowa z klientem z każdego poziomu

Praca z wartościami klienta:

 • Czym jest analiza wartości serca (Core Value)
 • Konflikt wartości – jak sobie radzić?
 • Wartości jako drogowskaz podczas półrocznej pracy z klientem

Wybrane narzędzia pracy coacha:

 • Zadawanie mocnych pytań
 • Praca z przekonaniami
 • Analiza pola sił