ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ze względu na pełnione obowiązki będą współuczestniczyć w prowadzeniu prac projektowych oraz dla przyszłych kierowników projektów.

Szkolenie wprowadza w świat pojęciowy zarządzania projektami, zapoznaje z podstawowymi terminami i elementami cyklu życia projektu, dostarcza elementarnych narzędzi i technik niezbędnych dla każdego członka zespołu projektowego

Projekt – co to takiego:

 • Podstawowe charakterystyki projektu
 • Czym jest zarządzanie projektem?
 • Działania wytwórcze a działania zarządcze
 • Procesowe podejście do realizacji projektu

Kontekst i organizacja projektu:

 • Projekt i jego produkt – cykl życia projektu i produktu
 • Najważniejsze elementy dla powoływania projektu do życia
 • Ocena zasadności projektu
 • Czym jest i czemu służy uzasadnienie biznesowe projektu
 • Kim są interesariusze projektu? Jakie są ich cele?
 • Kiedy projekt osiąga sukces? Jak zdefiniować sukces projektu?
 • Struktura organizacyjna realizacji projektu

Zakres projektu:

 • Mapa produktów projektu
 • Wymagania i ich rola
 • Struktura podziału prac

Harmonogram projektu:

 • Harmonogram i jego elementy
 • Określanie czasu realizacji zadań
 • Ścieżka krytyczna
 • Harmonogram pierwotny i operacyjny

Koszty projektu:

 • Koszty i ich rodzaje
 • Szacowanie kosztów
 • Budżet projektu
 • Plan bazowy kosztów

Jakość w projekcie:

 • Wymiary jakości w projekcie
 • Postępowanie z jakością w projekcie
 • Czym jest zapewnienie jakości?
 • Czym jest kontrolowanie jakości?

Ludzie i komunikacja w projekcie:

 • Budowanie zespołu projektowego
 • Komunikacja w zespole projektowym
 • Motywowanie członków zespołu projektowego
 • Role i obowiązki kierownika projektu oraz członka zespołu projektowego

Wykonanie planu projektu:

 • Plan realizacji projektu jako podstawa jego wykonania
 • Koordynacja działań w projekcie
 • Kontrolowanie i śledzenie planu projektu
 • Zarządzanie zmianą w projekcie
 • Rezultaty zmian w projekcie