logo Napisz do Nas

Szkolenia

Zarządzanie:

Sprzedaż:

Umiejętności osobiste:Home » Szkolenia » Zarządzanie zespołem

Zarządzanie zespołem - przewodzenie ludziom i kierowanie zadaniami

Zarządzanie zespołem jest nieodzownym zadaniem każdego lidera. To on jest odpowiedzialny za budowanie efektywnych relacji i motywację wśród pracowników w taki sposób, by ich praca przynosiła jak najlepsze efekty. Współczesny menedżer to człowiek, który w równym stopniu potrafi dbać o realizację zadania, spójność i dobre funkcjonowanie zespołu oraz rozwój poszczególnych pracowników. Na naszych oczach coraz bardziej zmieniają się wymagania wobec kadry kierowniczej, zgodnie z opublikowanymi ostatnio badaniami "Awansujemy na stanowiska kierownicze w 70% dzięki wiedzy fachowej i w 30% dzięki zdolnościom społecznym, tracimy je zaś w 70% z braku zdolności społecznych i w 30% z braku kwalifikacji merytorycznych." Dobry szef musi zatem stać się również ekspertem od kontaktów międzyludzkich.

Ideą przewodnią szkolenia jest ujęcie w przystępny sposób fundamentalnych zasad w pracy menadżera, które zagwarantują pozytywne efekty w dziedzinie zarządzania ludźmi i procesami jakie się tworzą w relacjach międzyludzkich. Bez znajomości tych reguł trudno mówić o jakimkolwiek skutecznym zarządzaniu.

Funkcja menedżera - władza a emocje:

Podstawowe zasady zarządzania i najważniejsze zadania menedżera:

Rozpoznawanie osobistych stylów zarządzania:

Budowanie relacji:

Motywowanie - zaangażowanie zespołu i podnoszenie efektywności pracy:

Sposoby udzielania informacji zwrotnej (feedback):

Rozwiązywanie konfliktów wewnątrz grupy:

Budowa i zarządzanie zespołem:Copyright © 2010 Level K. All rights reserved.