logo Napisz do Nas

Szkolenia

Zarządzanie:

Sprzedaż:

Umiejętności osobiste:

Home » Szkolenia » Efektywna komunikacja i współpraca w zespole

Efektywna komunikacja i współpraca w zespole

Szkolenie rozwija umiejętności komunikacyjne, wpływa na jakość kontaktów w zespole - w relacjach z przełożonymi, współpracownikami i podwładnymi. Uczestnicy poznają i ćwiczą kluczowe techniki efektywnej komunikacji oraz doskonalą umiejętności prezentowania swojego stanowiska w sposób jasny, czytelny i efektywny.

Zespół:

Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów:

Zaufanie a współpraca:

Emocje i konflikty w pracy zespołu:

Efektywna komunikacja i przepływ informacji w zespole:

Komunikacja niewerbalna - pozawerbalne środki przekazu:

Asertywność w budowaniu relacji w grupie:Copyright © 2010 Level K. All rights reserved.