logo Napisz do Nas

Szkolenia

Zarządzanie:

Sprzedaż:

Umiejętności osobiste:

Home » Szkolenia

Co proponujemy?

W zależności od Państwa potrzeb każde ze szkoleń można przeprowadzić w dowolnych blokach tematycznych i czasowych. W naszym założeniu mają one charakter kompleksowej ścieżki kształcenia co sprzyja efektywnemu wykorzystaniu budżetu szkoleniowego firmy i pozwala na stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników. Przedstawiamy wybrane szkolenia z opracowanych i prowadzonych przez nas tematów. Są one oczywicie podstawą do konstruowania kolejnych programów, które odpowiadają Państwa potrzebom. Specyfika firmy determinuje jej potrzeby szkoleniowe - wiemy o tym.

Jak pracujemy?

Forma prowadzenia zajęć
Podstawową formą prowadzenia zajęć są warsztaty, podczas których wykorzystujemy następujące metody: moderowana dyskusja grupowa, burza mózgów, odgrywanie ról (scenki), praca z kamerą, praca zespołowa, modelowanie, gry terenowe, symulacje, zadania interaktywne, informacja zwrotna dla uczestników (zawsze!), krótkie wykłady tematyczne, testy, ankiety, ćwiczenia wprowadzające. Aby lepiej i łatwiej przyswajać tematy wykorzystujemy wiele narzędzi pozwalających na dotarcie do uczestnika różnymi kanałami ("widzę, słyszę, uczestniczę"). Każdy uczestnik otrzymuje także materiały pogłębiające poruszane zagadnienia, do których może odwoływać się w każdym momencie po szkoleniu.

Etapy realizacji szkoleń:Copyright © 2010 Level K. All rights reserved.