Ryszard Lubnau

Ryszard Lubnau, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Nauk Społecznych o kierunku politologia. Doświadczenie szkoleniowe rozpoczął od współpracy z firmą zajmującą się szkoleniami outdoorowymi, w której realizował między innymi projekty dla dużych grup – ponad 200 osób (BRE Leasing, Provident, Netia). W zakresie jego obowiązków było również pozyskiwanie klientów i negocjacje z nimi, tworzenie programów szkoleniowych i prowadzenie szkoleń. Przez wiele lat związany jako trener współpracujący ze spółkami z Grupy Telekomunikacji Polskiej (ponad 2000 osób przeszkolonych w ramach współpracy). Współtwórca Projektów unijnych z POKL i Inwestycyjnej Gospodarki. Ściśle współpracuje z Gdańską Fundacja kształcenia Menedżerów.
Opracowuje programy szkoleniowe dla kadr menedżerskich, handlowych i trenerskich oraz tworzy autorskie programy szkoleniowe. Prowadzi wieloetapowe projekty szkoleniowo – doradcze. Specjalizuje się w szkoleniach z negocjacji  (opracował wieloetapowy projekt szkolenia ekspertów Grupy ING), z zakresu komunikacji, asertywności, typów osobowości oraz sprzedaży i szeroko rozumianej obsługi klienta. Tworzy autorskie programy związane z budowaniem i rozwojem zespołów oparte na interaktywnych metodach outdoorowych.
Uczestniczy w procesach rekrutacji i selekcji metodą Assessment Center. Ukończył szkołę trenerów, kursy szkolenia osób dorosłych, posiada uprawienia Train  The Trainers.
Współpracował m. in. dla PKP Cargo, PTK Centertel, Poczta Polska, Sprint, StoraEnso, Grupa ING, TP Ditel, Telekomunikacja Polska, PKN Orlen, Cap Gemini, BPH Leasing, Prowident S.A, Netia S.A, Rabuggino, Sto Gda Sp. Z o.o, Mercor S.A, Stabilator, Wyborowa, Bimet, Mostostal, MSD, Polpharma, Torfarm i wieku innych w przeciągu ostatnich kilku lat.