Szkolenia i warsztaty

CO PROPONUJEMY?

W zależności od Państwa potrzeb każde ze szkoleń można przeprowadzić w dowolnych blokach tematycznych i czasowych. W naszym założeniu mają one charakter kompleksowej ścieżki kształcenia co sprzyja efektywnemu wykorzystaniu budżetu szkoleniowego firmy i pozwala na stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników. Przedstawiamy wybrane szkolenia z opracowanych i prowadzonych przez nas tematów. Są one oczywicie podstawą do konstruowania kolejnych programów, które odpowiadają Państwa potrzebom. Specyfika firmy determinuje jej potrzeby szkoleniowe – wiemy o tym.

JAK PRACUJEMY?

Forma prowadzenia zajęć
Podstawową formą prowadzenia zajęć są warsztaty, podczas których wykorzystujemy następujące metody: moderowana dyskusja grupowa, burza mózgów, odgrywanie ról (scenki), praca z kamerą, praca zespołowa, modelowanie, gry terenowe, symulacje, zadania interaktywne, informacja zwrotna dla uczestników (zawsze!), krótkie wykłady tematyczne, testy, ankiety, ćwiczenia wprowadzające. Aby lepiej i łatwiej przyswajać tematy wykorzystujemy wiele narzędzi pozwalających na dotarcie do uczestnika różnymi kanałami („widzę, słyszę, uczestniczę”). Każdy uczestnik otrzymuje także materiały pogłębiające poruszane zagadnienia, do których może odwoływać się w każdym momencie po szkoleniu.

Etapy realizacji szkoleń:

  • Wspólnie z Klientem przygotowujemy program szkoleniowy – przeprowadzamy analizę weryfikując strategie oraz cele klienta (krótko i długoterminowe) oraz badamy potrzeby uczestników szkolenia.
  • Adaptujemy programy szkoleniowe do potrzeb firmy, uwzględniając kulturę i wartości tam obowiązujące; realizujemy szkolenie zgodnie z założeniami.
  • Wspólnie z Klientem omawiamy wyniki, efektywność i ewaluację wiedzy oraz postaw uczestników – proponujemy kolejne rozwiązania.
  • Uczestnicy każdego szkolenia otrzymują na zakończenie certyfikaty, będące świadectwem uczestnictwa i ukończenia szkolenia o danej tematyce.
  • Po zakończeniu szkolenia nie zrywamy kontaktu z firmą. Dajemy możliwość zadawania dodatkowych pytań, które nasuną się uczestnikom po szkoleniu – drogą internetową lub telefonicznie. Podtrzymujemy efekty szkolenia proponując Państwu coaching i monitoring.